Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

Όταν οι απαιτήσεις για ζεστό νερό είναι αυξημένες!

Εκτός από τις τυπικές εγκαταστάσεις ηλιακών θερμοσιφώνων ιδιαίτερα συχνά συναντάμε συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας. Ένα σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας επιλέγεται όταν οι απαιτήσεις για ζεστό νερό χρήσης δεν μπορεί, λόγω ποσότητας, να τις καλύψει κάποιος ηλιακός θερμοσίφωνας. Επίσης τα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, χρησιμοποιούνται για την θέρμανση ως επικουρική πηγή ενέργειας και σε λοιπές εφαρμογές όπως θέρμανση πισίνας , κλπ.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας οι ηλιακοί συλλέκτες βρίσκονται τοποθετημένοι στην οροφή του κτιρίου ταράτσα / σκεπή  . Είναι απομακρυσμένοι από τα θερμοδοχεία και συνήθως τοποθετούνται ανάλογα την εφαρμογή  σε συστοιχίες .

Το boiler δεν βρίσκεται εκτεθειμένο στον εξωτερικό χώρο  σε μια εγκατάσταση ενός κτιρίου . Η επιλογή τοποθέτησης ενός ή περισσότερων θερμοδοχείων είναι στο χώρο του μηχανοστασίου / λεβητοστασίου του κτιρίου και σε απόσταση από τους ηλιακούς συλλέκτες.

Τα boiler  είναι δυνατό να εκμεταλλευτεί περισσότερες από 1 πηγές ενέργειας . Εκτός από την ηλιακή ενέργεια μπορεί να έχει ως εναλλακτική πηγή ηλεκτρική αντίσταση , εναλλάκτη από λέβητα ή αντλία θερμότητας ή και άλλες πηγές ενέργειας .

Για να μεταφερθεί λοιπόν η θερμική ενέργεια από τους συλλέκτες σε ένα ή περισσότερα  θερμοδοχεία για την παραγωγή ζεστού νερού χρειάζεται απαραίτητα υποβοήθηση από αντλία ( κυκλοφορητή ) , ελεγκτή θερμοκρασιών ( διαφορικός θερμοστάτης ελέγχου / controller ), και λοιπά παρελκόμενα εξαρτήματα.

Αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα ονομάζεται σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας .

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Υψηλή απόδοση λόγω εκμετάλλευσης στο 100% του θερμοδοχείου σε συνεργασία με τους ηλιακούς συλλέκτες .
  • Υψηλή απόδοση λόγω ελάχιστων θερμικών απωλειών καθώς το θερμοδοχείο βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο στο κτίριο .
  • Συνεχόμενη παραγωγή ζεστού νερού .Ειδικά σε συνεργασία με εναλλακτική πηγή ενέργειας , με τη σωστή υδραυλική εγκατάσταση και τη σωστή ρύθμιση του διαφορικού ελεγκτή .
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα μιας και οι συλλέκτες είναι σχεδόν “αόρατοι” ενώ το θερμοδοχείο τοποθετείται στο μηχανοστάσιο.
© Copyright - Advance - Solar Systems